Lips Bomb Kit (Bộ làm son khuôn 2 lỗ)

Lips Bomb Kit (Bộ làm son khuôn 2 lỗ)

Regular price 3.900.000₫

Khoáng màu 15g

Dầu coconut 20ml 

Dầu Olive 20ml 

Dầu Jojoba 20ml

Sáp Candelilla 20g

Sáp ong 20g 

Bơ Cacao 20g 

Bơ Shea 20g 

2 Ly thủy tinh

1 cân tiểu ly 

1 đũa thủy tinh

1 khuôn 2 lỗ 

1 dụng cụ lấy khoáng

1 công thức làm son

1 vỏ son môi cao cấp